Osteopathie

Osteopathie is een behandelvorm waarbij met de handen klachten worden verholpen door de natuurlijke lichaamsfuncties te herstellen. De osteopaat onderzoekt wat de oorzaak is van de klachten. Vervolgens verhelpt de osteopaat deze klachten door de vastzittende weefsels die de klachten veroorzaken te ontspannen, versoepelen en los te maken.

Kosten en Vergoedingen

  Start/Informatie/Kosten en Vergoedingen

 

Tarieven

Kosten
De kosten per consult bedragen € 83,00.
De kosten dienen contant na de behandeling te worden afgerekend of te worden gepind, waarna de factuur per mail of per post naar u wordt verzonden.

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgemeld kunnen in rekening worden gebracht. U hebt voor osteopathie meestal geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt dit nazoeken in uw polis of op www.osteopathie.nl

Vergoedingen
Vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland vergoeden de kosten van osteopathie of een deel ervan indien de behandelaar erkend osteopaat is en geregistreerd is in het Nederlands Register voor Osteopathie (N.R.O.).
W.M.A. Janssen-Kimmel is geregistreerd osteopaat bij het N.R.O.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar indien u vragen heeft over de vergoedingen of kijk op Vergoedingen Osteopathie. Bij osteopathie wordt uw eigen risico niet aangesproken!
 
De informatie op deze pagina is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de (onjuiste) aangeboden informatie. Zonder nadere aankondiging kunnen op deze pagina wijzigingen en-/of verbeteringen worden doorgevoerd. Aan de inhoud van deze pagina kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Wanneer u bij ons in behandeling bent en u betaalt zelf voor de behandeling zullen wij u op de hoogte brengen wanneer de tarieven wijzigen.