Osteopathie

Osteopathie is een behandelvorm waarbij met de handen klachten worden verholpen door de natuurlijke lichaamsfuncties te herstellen. De osteopaat onderzoekt wat de oorzaak is van de klachten. Vervolgens verhelpt de osteopaat deze klachten door de vastzittende weefsels die de klachten veroorzaken te ontspannen, versoepelen en los te maken.

Plagiocephalometrie (PCM)

  Start/Informatie/Plagiocephalometrie (PCM)

 

Plagiocephalometrie (PCM)

Mogelijke indicaties:
De plagiocephalometrie is een meting die gedaan kan worden bij baby’s met een voorkeurshouding om de mate van afplatting van het hoofdje in kaart te brengen. Voorheen werd deze meting gebruikt om een indicatie te kunnen geven op een leeftijd van 6 maanden voor een redressiehelm. Gezien het artikel: Redressiehelm 2014 gebruiken we nu de meting om aan te kunnen tonen of de afplatting verminderd is en in welke mate.